Helaas is er momenteel een cliënt aanmeld stop voor onbepaalde tijd.

U kunt u aanmelden op advies en doorverwijzing van uw huisarts (of een andere medisch specialist), en van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het is niet nodig om toestemming te vragen aan uw zorgverzekering. U kunt ook zelf het initiatief nemen. In beide gevallen kunt u zich, na de aannamestop, weer rechtstreeks aanmelden, per e-mail of per telefoon.

Aanmelden per e-mail
• E-mail: stuur een bericht naar carolien@menslief.nl
• Vermeld naam, reden van aanmelding, telefoonnummer(s) en uw bereikbaarheid.
• Binnen 2 werkdagen wordt er desgewenst contact met u opgenomen.

Aanmelden per telefoon
• Telefoonnummer: 0318-785500
• Op woensdagavond van 19.00-20.00 uur wordt u direct te woord gestaan op het telefonisch spreekuur.
• Op andere momenten treft u de telefoonbeantwoorder.
• Binnen 2 werkdagen wordt er desgewenst contact met u opgenomen.

Openingstijden
Op de maandag, woensdag en donderdagochtend vinden behandelsessies plaats tussen 8:30 en 17:30 uur.

Contact
Voor clienten die in behandeling zijn is er buiten de sessies mogelijkheid tot onderling contact via 'clientenlogin' en/of het telefonisch spreekuur (op woensdagavond van 19.00-20.00 uur wordt u direct te woord gestaan).

Waarneming
Bij kortdurende ziekte van mij dient u zich met vragen en/of zorgen te richten tot uw huisarts.
Bij langdurige ziekte zal voor vervanging worden gezorgd. 
Tijdens mijn vakanties zal een collega telefonisch beschikbaar zijn. Alleen met uw toestemming zal zij desgewenst van te voren door mij worden geïnformeerd over uw psychische gezondheid.

Spoed en crisis
In geval van spoed en/of crisis dient u zich binnen kantoortijd te wenden tot uw huisarts. Hij/zij kan desgewenst contact met mij opnemen. Buiten kantoortijd dient u zich te wenden tot de huisartsenpost/ggz-crisisdienst (telefoonnummer: 0318-434444).

Mocht ik onverhoopt komen te overlijden dan is de praktische afwikkeling van de administratie en dossiervoering geregeld volgens de standaarden van de LVVP.

 
 

Adresgegevens

Bezoekadres:      Levendaal 9, 6715KJ, Ede
Parkeren auto:     Links naast Levendaal 1
Parkeren fiets:     Oprit Levendaal 9