• Cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl)
• EMDR (www.emdr.nl)
• Interventies uit de schematherapie (www.schematherapie.nl)
• Mindfulness
• Oplossingsgerichte therapie
• Ouderbegeleiding
• E-health

Ik maak in mijn praktijk voornamelijk gebruik van Cognitieve gedragstherapie. Een behandelvorm, die veelal praktisch van aard is, vooral gericht op het hier en nu en waarvan aangetoond is dat deze vorm van psychotherapie voor veel psychische problemen het meest effectief is.
Daarnaast wordt in de praktijk ook EMDR, interventies uit de schematherapie, mindfulness en oplossingsgerichte therapie aangeboden als belangrijke therapievormen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief bewezen behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen. Aanvankelijk werd EMDR voornamelijk gebruikt als behandeling van forse, eenmalige traumatische gebeurtenissen. Tegenwoordig wordt EMDR breder toegepast. Gedacht kan worden aan meervoudige trauma’s, maar ook aan bijvoorbeeld angstklachten en problemen die het zelfbeeld betreffen. EMDR kan als op zichzelf staande behandeling worden geboden maar ook worden ingezet als deel van een totaalbehandeling.

In Schematherapie als therapievorm wordt gekeken naar wat u als kind hebt meegemaakt en hoe u in de vervulling van uw basisbehoeften gefrustreerd of gekwetst bent. Uw reactie en gedrag in het hier en nu wordt sterk bepaald door deze vroegere ervaringen, u weet zich er geen raad meer mee en u hebt te weinig voeling met de onderliggende oorzaken. U merkt steeds weer in bepaalde patronen terecht te komen die u niet helpen om uw doel te bereiken.
Door steeds samen met de therapeut te kijken naar wat er gebeurt, kunt u zulke automatische en ook vaak destructieve processen stopzetten. U leert om in contact te komen met onderliggende behoeften en op deze wijze kunt u leren om andere keuzes te maken. Schematherapie wordt vooral toegepast bij de meer langer bestaande problematiek en/of meer persoonlijkheidsproblematiek.