In mijn praktijk bied ik aan kinderen, jeugdigen en volwassenen Generalistische Basis GGZ. Dit is gericht is op de meer kortdurende psychologische zorg bij lichte tot matig ernstige, en matig complexe psychische problemen. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van trauma gerelateerde problematiek.


Aanmeldingsklachten die binnen de Generalistische Basis GGZ en binnen mijn praktijk behandeld kunnen worden zijn (in alfabetische volgorde):
• ADHD
• Angst- en spanningsproblemen (bv. faalangst, benauwdheid, paniek, sociale angst)
• Autisme (ASS)
• Burn-out/overspannenheid
• Depressie/stemmingsproblemen
• Dwangklachten
• Gedragsproblemen
• Geloof gerelateerde problemen
• Identiteitsproblemen (onzekerheid, negatief zelfbeeld)
• Impuls- en agressie problemen waaraan onverwerkt ‘oud zeer’ ten grondslag ligt
• Lichamelijke problemen (bv. onverklaarbare hoofdpijn, vermoeidheid, rugpijn, maagpijn)
• Persoonlijkheidsproblemen (licht in ernst)
• Posttraumatische stressklachten
• Psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkeloosheid
• Opvoedproblemen
• Rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen
• Slaapproblemen
• Trauma gerelateerde problemen

Behandeling kan niet plaats vinden wanneer er sprake is van:
• Alcohol- of drugs verslaving
• Crisissituatie
• Ernstige eetstoornis
• Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
• Ernstige relatie- of gezinsproblematiek
• Psychotische stoornissen
• Suïcidegevaar
• Problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een lange of intensieve behandeling noodzakelijk is.